Velkommen

                                til siden

                         Farzam Group             

                   Med visionen i at være bland bedste i markedet leverer vi sunhedsplejende produkter til der i samarbejde med DSE og

                                                     andre virksomheder i produktområdet der høre til brenchen 2.sundhed.

                 Produkter  

                                                                                 Indreernering

                                                                                 Ydreernaering      

                                                    Kompetencer                                                                                                               

                                                    Øvrige kompetencer

                                                 Produkt Planlaegning

                                                                          Produkt forbedring,

                                                                          Produkt fornyelse,

                                                                          Produktudvikling

                                                                                                

               Siden er under konstruering 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                        Kontakt os vha. mobil: +45 28705964 el. e-mail: administration@farzam.dk